FREE DOWNLOAD

Laža i Paralaža

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Jovan Sterija Popović je u svojim komedijama prikazao čitavu lepezu živopisnih književnih likova. Oni su neka vrsta psihološkog ornamenta svake društvene sredine i svake kulture koje teže da se prečicom približe drugim, bogatijim sredinama i njihovom načinu ponašanja ili su moralno i psihološki deformisani do te mere da svojim postupcima izazivaju tragikomične posledice i efekte. Komentari i beleške profesora Ivanića uz svaku komediju u knjizi današnjim čitaocima znatno približavaju genezu njihovog nastanka i posebno njihovu pozorišnu recepciju u srpskoj kulturi i u kulturi drugih južnoslovenskih naroda kod kojih su izvođene.

  Tags: laza i paralaza , laza i paralaza jovan sterija popovic , jovan sterija popovic laza i paralaza , laža i paralaža jovan sterija popović prepričano , laza i paralaza likovi