FREE DOWNLOAD

Luu huong dao soai

  • SEARCH TYPE
  Luu huong dao soai icon

  Luu huong dao soai

  by: storymbap 2 8

  8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Truyện: Lưu Hương đạo soái
  Tác giả: Cổ Long
  Trong võ lâm, có bảy phái kiếm lớn, trong bảy đại kiếm phái đó, duy Hoa Sơn phái có nữ chưởng môn nhân, sự kiện nầy bắt đầu từ Nam Dương. Từ Thục Chân tiếp nhận quyền chưởng môn, nhưng cũng bắt đầu từ lúc Hoa Sơn phái suy vi dần dần.
  Dù vậy, sơn môn vẫn theo con đường chánh nghĩa, không hề hành động bại hoại.
  Những nữ chưởng môn nhân các đời sau đều cẩn thận giữ gìn di huấn của Từ Thục Chân, hết sức thận trọng trong việc tuyển chọn môn đồ, thà thu nhận ít là có được những môn nhân sáng giá hơn là thu nhận bừa bải bất chấp kẻ thiếu tư cách.
  Vào thời kỳ phồn thịnh nhất, Hoa Sơn phái có số môn nhân lên hơn bảy trăm, nhưng đến đời ẩm Vủ đại sư chọn môn đồ cực kỳ khe khắc. Phàm ai thuộc giới võ lâm cũng đều biết như vậy.
  Khô Mai đại sư là đệ tử chân truyền y bát của ẩm Vủ đại sư.
  Theo truyền thuyết trên giang hồ, thì năm mười ba tuổi, vì muốn nhập môn Hoa Sơn phái, Khô Mai đại sư không ngại hứng tuyết dầm sương luôn bốn ngày đêm quỳ tại Hoa Sơn.
  Khi ẩm Vủ đại sư đáp ứng sự thỉnh cầu, thì Khô Mai đại sư vùi trọn thân mình trong tuyết, nếu để chậm trể một thời gian ngắn nữa thì chỉ sợ không còn cách nào làm cho bà sống lại được.
  Bảy năm sau, ẩm Vủ đại sư có việc phải ly sơn xuất hành vùng Nam Hải, Khô Mai ở lại bảo thủ căn cứ.
  Bọn Thái Ân Tứ Kiếm vì báo thù một chưởng ngày xưa, tập họp lực lượng kéo đến Hoa Sơn, toan phóng hỏa đốt tiêu Huyền Ngọc Quán, càn quét sơn môn.
  Khô Mai đại sư nổ lực chống cự, thọ thương ba mươi chín chổ trên người, dù vậy bà không hề bỏ cuộc, cứ tiếp tục ác đấu, cuối cùng hạ sát Tứ Kiếm Thái Ân.
  Sau chiến dịch đó, bà được giang hồ tặng cái hiệu là Thiết Tiên Cô.
  Rồi, năm năm lại trôi qua.

  Users review

  from 2 reviews

  "Great"

  8