DOWNLOAD  $1.99

Mana 366

  • SEARCH TYPE
  DOWNLOAD  $1.99

  Screenshots

  Description

  At pinaulanan niya sila ng mana upang makain. At binigyan sila ng trigo ng langit. (Mga Awit 78:24)
  Ako ang tinapay ng kabuhayan. (Juan 6:48)

  And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven. (Psalms 78:24)
  I am that bread of life. (John 6:48)

  kjv, bible, Biblia, Tagalog, Ingles, Manna, Mana, 金句