DOWNLOAD  $5.99

Misterija lica

    DOWNLOAD  $5.99

    Screenshots

    Description

    Suzana Apostolov: MISTERIJA LICA - fiziognomika, dijagnoza bolesti sa crta lica lica

    Fiziognomika (Siang-Mien) je nauka koja po crtama lica, kretanjima i držanju tela zaključuje o duševnim osobinama ljudi i dijagnostikuje bolesti, a prvi koji su počeli da je proučavaju i koriste su stari Kinezi. Da li poznajete vaše lice? Reći ćete da. Čitanjem ove knjige videćete da ga ne poznajete, jer ćete uzeti ogledalo i tražiti vaš oblik oka, nosa, čela, usta, tražićete sve bore i odsjaje. Na ovaj način upoznajete prvo sebe, a kasnije i druge.