FREE DOWNLOAD

Nghệ Thuật Nói Chuyện

  • SEARCH TYPE
  Nghệ Thuật Nói Chuyện icon

  Nghệ Thuật Nói Chuyện

  by: One One (PBGS) 11 8

  8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Tác phẩm: Nghệ Thuật Nói Chuyện
  Tác giả: Sưu tầm

  Sau đây là phần giới thiệu về "Nghệ Thuật Nói Chuyện" :
  Các bài văn và các tác phẩm bàn về nghệ thuật xử thế có thể thấy rất nhiều trong sử sách, hết sức phong phú đa dạng, nên chúng tôi thấy không cần thiết phải phức tạp hoá vấn đề, song có một chuyện vẫn thúc đẩy chúng tôi, khiến chúng tôi đành phải viết cuốn sách này. Nơi đầu sông là nơi sóng to gió lớn. Trong thế gian này, chẳng có con đường nào là dễ đi cả. Trên thế giới này, có người nhờ miệng lưỡi mà kiếm được miếng ăn, song cũng có người vì miệng lưỡi mà chịu thiệt thòi.
  Nếu các bạn thấy "Nghệ Thuật Nói Chuyện" là tác phẩm hay, xin vui lòng giới thiệu "Nghệ Thuật Nói Chuyện" cho mọi người cùng biết. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.

  Tags: nghệ thuật nói

  Users review

  from 11 reviews

  "Great"

  8