FREE DOWNLOAD

Obnovitelné zdroje energie

  Obnovitelné zdroje energie icon

  Obnovitelné zdroje energie

  by: 9 6.6

  6.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Aplikace při svém prvním spuštění automaticky stáhne potřebná aplikační data (obrázky a videa). Celková velikost stažených dat bude 694 MB.

  Elektronická publikace „Obnovitelné zdroje energie“ Vás seznámí se všemi aspekty výroby elektrické energie z alternativních zdrojů, které se stále výrazněji prosazují v energetickém portfoliu výrobců elektřiny.

  Nejrozšířenějším a nejznámějším obnovitelným zdrojem je ještě stále vodní energie, i když výkony větrných a slunečních elektráren v posledních letech také prudce rostou. Kromě energie vody, větru a Slunce je v knížce věnována pozornost i zdrojům využívajícím geotermální energii a energii biomasy.

  Stručný obsah publikace

  • Energie vody – druhy vodní energie a její využitelnost, hráze a přehrady, vodní turbíny a elektrárny, využití energie moří, …

  • Energie větru – energie proudícího vzduchu, historie, větrné elektrárny a parky, typy větrných turbín, …

  • Energie Slunce – sluneční kolektory a koncentrátory, věžové a parkové elektrárny, fotovoltaické panely, …

  • Energie Země – geotermální projevy a systémy, geotermální elektrárny, přímé využití tepla, …

  • Energie biomasy – zpracování biomasy, dostupné technologie, biopaliva, elektrárny na biomasu, …

  • Budoucnost obnovitelných zdrojů – růst energetické spotřeby, rozvoj obnovitelných zdrojů, …

  Každý obnovitelný zdroj je rozdělen na logické části, popisující jeho historii, princip práce, technologické postupy, typy zařízení až po charakteristiky největších světových elektráren. Informace jsou podávány stručnou a čtivou formou a výkladový text je doplněn množstvím ilustračních fotogalerií. Pro větší názornost a pochopení jsou důležité termíny a objekty prezentovány pomocí interaktivních schémat a animovaných nebo interaktivních 3D modelů. Kromě výkladových textů jsou na konec každé kapitoly zařazeny i multimediální složky didaktických testů, které umožňují použití titulu nejen jako moderního zdroje zajímavých informací, ale i jako součást energetického vzdělávání na školách.

  Poslední kapitolou je zamyšlení nad tempem růstu spotřeby energie ve světě, omezenosti těžby fosilních paliv a budoucností a perspektivou prezentovaných obnovitelných zdrojů energie.

  Publikace Obnovitelných zdrojů energie obsahuje 77 stran poutavého čtení se 450 fotografiemi, 68 ilustracemi, 20 trojrozměrnými modely, 24 videi a 13 interaktivními schématy. Není pochyb o tom, že je to dnes nejrozsáhlejší multimediální publikace o obnovitelných zdrojích, jakou můžete mít ve své elektronické knihovně.

  Ochrana osobních údajů
  • Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.

  Users review

  from 9 reviews

  "Good"

  6.6