FREE DOWNLOAD

Pamojjo Books

  • SEARCH TYPE
  Pamojjo Books icon

  Pamojjo Books

  by: 415 9.6

  9.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  แอพพลิเคชั่นรวมหนังสือของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้รวบรวมหนังสือ ทั้งที่เขียนโดยหลวงพ่อปราโมทย์เอง และที่ถอดจากพระธรรมเทศนาของท่าน ได้แก่

  - แด่เธอผู้มาใหม่
  - วิถีแห่งความรู้แจ้งฉบับรวมเล่ม
  - เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง
  - วิมุตติมรรค
  - ประทีปส่องธรรม
  - ทางเอก
  - แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล
  - นาทีทองในสังสารวัฏ 1
  - นาทีทองในสังสารวัฏ 2
  - ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร
  - อานาปานสติ เพื่อเจริญปัญญา
  - อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์
  - หน้าที่ของชาวพุทธ
  - แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
  - จิตตสิกขาและอริยสัจ
  - จิตตั้งมั่น
  - ศีลสมาธิปัญญาในองค์มรรค
  - ประมวลธรรมเทศนา
  - ประมวลธรรมเทศนา เล่ม 2
  - ประมวลธรรมเทศนา เล่ม 3
  - วิธีการปฏิบัติธรรม

  พร้อมทั้งฟีเจอร์สมุดจดบันทึก
  แอพพลิเคชั่นนี้เผยแพร่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นธรรมทาน

  -------------------------------------------------------

  ประกาศ
  (โปรดอ่านตรงนี้ก่อน)
  คณะผู้จัดทำขอเรียนให้ผู้ใช้ทุกท่านทราบว่า

  ๑. แอพพลิเคชั่นนี้ได้รวบรวมหนังสือของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แห่งสวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกแอพพลิเคชั่นฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งคณะผู้จัดทำก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

  ๒. หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และสวนสันติธรรมไม่ได้เป็นผู้จัดทำ และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแอพพลิเคชั่นนี้

  ๓. แอพพลิเคชั่นนี้ได้จัดทำขึ้น โดยคณะผู้จัดทำได้ขออนุญาตต่อหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และได้รับอนุญาตดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชและสวนสันติธรรมไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นจากการจัดทำแอพพลิเคชั่นนี้ รวมถึงการเผยแพร่หนังสือที่รวบรวมในแอพพลิเคชั่นนี้

  ๔. รูปภาพต่าง ๆ ที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นนี้ (ยกเว้นภาพจากหนังสือที่รวบรวม) เป็นความรับผิดชอบเป็นของคณะผู้จัดทำทั้งหมด โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และสวนสันติธรรมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

  ๕. ในการจัดทำแอพพลิเคชั่นนี้ คณะผู้จัดทำไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหนังสือ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดทั้งสิ้น โดยได้นำไฟล์หนังสือต้นฉบับมาจาก เว็บไซต์ www.wimutti.net ซึ่งในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบเนื้อหา ท่านสามารถตรวจสอบเนื้อหาหนังสือได้จากเว็บไซต์ www.wimutti.net

  ๖. ห้ามผู้ใดนำแอพพลิเคชั่นนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามมิให้ส่งแชร์เนื้อหาหรือภาพใด ๆ จากแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าโดยเด็ดขาด

  ๗. การจัดทำแอพพลิเคชั่นนี้ไม่ได้เป็นการจำกัดการเผยแพร่หนังสือที่รวบรวมนี้ในช่องทางอื่น ๆ ดังนั้น ท่านย่อมสามารถหาอ่านหนังสือที่รวบรวมในแอพพลิเคชั่นนี้ในช่องทางอื่น ๆ ได้อีกเช่นกัน
  ๘. ในการจัดทำและดูแลแอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อถวายแด่พระศาสนาและครูบาอาจารย์ ไม่

  อนุญาตให้บุคคลใดหรือองค์กรใดนำไปใช้เพื่อเป็นการเรี่ยไร และคณะผู้จัดทำไม่มีการเรี่ยไรใด ๆ ทั้งสิ้น

  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้แอพพลิเคชั่นทุกท่านจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งในการอ่านหนังสือที่รวบรวมในแอพพลิเคชั่นนี้ อนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีข้อแนะนำหรือปัญหาในการใช้งานประการใด ขอได้โปรดติดต่อแจ้งคณะผู้จัดทำได้ที่

  dharmabooks.th@gmail.com

  Users review

  from 415 reviews

  "Awesome"

  9.6

  Users comments

  Karok Poota

  by Karok Poota

  Jun 27, 2016  |  "Awesome"

  อนุโมทนา สาธุ กับสิ่งดี ที่ทีมงานมอบให้แก่ชาวพุทธครับ

  Prawin Chanyaem

  by Prawin Chanyaem

  Jun 23, 2016  |  "Awesome"

  ขอบคุณค่ะ ที่รวบรวมมาให้อ่าน

  Warapol Poonyayant

  by Warapol Poonyayant

  Jun 12, 2016  |  "Awesome"

  ดีมากๆเลยครับ มีที่คั่นหน้าให้ด้วย ชอบมากครับ อนุโมทนาบุญกับผู้จัดทำทุกๆท่านนะครับ สาธุ _/|\_

  วันรัตนา บุญเทียม

  by วันรัตนา บุญเทียม

  Feb 24, 2015  |  "Awesome"

  อนุโมทนาสาธุกับผู้จัดทำapplicationนี้นะคะ

  arissara srisermpum

  by arissara srisermpum

  Sep 30, 2013  |  "Awesome"

  ขอบคุณสำหรับแอพดีๆแบบนี้นะคะ

  Bew Chan

  by Bew Chan

  Aug 26, 2013  |  "Awesome"

  อนุโมทนากับสิ่งดีๆ ที่ทีมงานทำมาด้วยครับ