FREE DOWNLOAD

PhatHoc.Net

  • SEARCH TYPE
  PhatHoc.Net icon

  PhatHoc.Net

  by: HD Hanoi 52 6.8

  6.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Trang Phật Học (www.phathoc.net) do Đại Đức Thích Quảng Lâm sáng lập từ năm 2010. Trang web ra đời xuất phát từ ước nguyện của chúng đệ tử được chung tay góp sức cùng các vị Sứ giả Như Lai chuyển bánh xe Pháp, nâng cao định hướng, phương tiện hoằng pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng cao cho tất cả mọi người, cũng như mang lại lợi ích thực tiễn cho xã hội, lợi lạc chúng sinh ngay trong đời sống hiện tại. App Phathoc ra đời cũng không ngoài mục đích đó.
  Nhờ phần mềm ứng dụng này, chúng đệ tử xin được chuyển tới Quí độc giả tinh hoa Phật Pháp dưới ba loại hình ngôn ngữ (Tiếng Việt, Anh & Hoa) với những nội dung chính như: Phật giáo trong nước và nước ngoài; những phương pháp tu học, nghi lễ hành trì, Phật pháp ứng dụng; Phật pháp căn bản, vấn đáp chia sẻ, pháp âm về kinh tụng, sách nói, âm nhạc và phim ảnh Phật giáo, pháp thoại; Phật giáo và đời sống về vấn đề giáo dục hôn nhân gia đình, Phật giáo thời đại, nghệ thuật sống; Giới luật, triết học và đạo đức, tâm lý học Phật giáo, Phật giáo và khoa học; văn học, văn hóa, nghệ thuật Phật giáo; Phật giáo và tuổi trẻ, Phật pháp cho thiếu nhi; Danh lam, Phật tích, nhân vật Phật giáo và có cả một thư viện Phật giáo cho người đọc có thể tra cứu về kinh, luật, luận và đạo đức tâm lý học v..v..
  Hy vọng với chút năng lực nhỏ bé này, Ban biên tập có thể đóng góp được chút ít tâm sức vào công cuộc chuyển bánh xe Pháp lợi lạc quần sinh, giúp cho chính Pháp mãi hiện hữu trong tâm thức con người. Rất mong Chư tôn đức cùng Quí độc giả hỗ trợ và chỉ giáo thêm để cho phần mềm ứng dụng ngày càng hoàn hảo hơn.

  Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.
  Hậu học Quảng Lâm
  Cẩn chí

  The Buddhist website www.phathoc.net was founded by Venerable Thích Quảng Lâm in 2010. This website, brought to you now in form of an application, comes as a result of our aspirations to join the mission of Buddha’s messengers in turning the dharma wheel, enhancing navigational and preaching tools in an effort to not only meet the ever-increasing demand for anyone who seek or pursue the Enlightenment path, but also significantly benefit even people’s present life in this finite impermanent world.
  Thanks to this App, we are delighted to bring our audience Buddhist information and quintessence in three languages such as Vietnamese, English, and Chinese. Thus, it offers up to date a quite variety of Buddhist aspects, including Buddhist news at home and abroad; methods to learn and practice dharma; basics of Buddhist sects, where people can ask, answer and share during any course of Buddhist studies or practice; Buddhist music and movies as well as sutras for chant, talking books, and Dharma talks; issues relating marriage and family education, the art of living, and today Buddhism; Sila and Vinaya - the rules, philosophy and ethics, Buddhist psychology, and Buddhism and science; Buddhist literature, culture, and arts; Buddhism for the youth, Dharma for children; tourist attractions, Buddha’s relics, Buddhist figures; and a Buddhist library for those who want to consult about anything related to Buddhism, including mantras, sutras, the rules, discussions of doctrine, and ethicology and psychology among others.
  Hopefully, to the best of our humble ability, we are able to make our small contributions to the course of turning the dharma wheel to benefit sentient beings, thus helping to nurture dharma in people’s mind for ever.
  Your valuable advice and support to perfect our App are always welcome and highly appreciated.
  Namo Bodhisattva of pramudita-bhumi!
  Thank you for your precious time and support!
  Venerable Thích Quảng Lâm

  tag: PhatHoc.Net,PhatHoc,PhatHocOnline, thicquanglam,thic quang lam,quang lam, thay lam,phathoc,phathoc.net

  Tags: phat hoc .net

  Users review

  from 52 reviews

  "Good"

  6.8