FREE DOWNLOAD

Phong than dien nghia

  • SEARCH TYPE
  Phong than dien nghia icon

  Phong than dien nghia

  by: storymbap 5 10

  10 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Truyện: Phong thần diễn nghĩa
  Tác giả: Hứa Trọng Lâm
  Theo sử Trung Hoa thì trước kia đời Nghiêu, Thuấn vợ thứ hai của vua Ðế Cốt là Giảng Ðịnh đi cầu con ở gò Cao Mai trông thấy chim én đẻ rơi trước mặt .
  Bà Giảng Ðịnh cho là điềm lành , liền lấy trứng chim én ấy nuốt vào bụng . Quả nhiên vì nuốt trứng , bà thọ thai sinh được một trai đặt tên là Khiết .
  Khiết lớn lên phò vua Nghiêu , rồi đến vua Thuấn , được phong làm chức Tư Ðồ .
  Vì có công dạy dân , về sau Khiết được phong làm Lạc Ấp , và làm chúa một xứ .
  Dòng dõi ông Khiết vẫn nối chức cai trị Thái Ấp cho đến đời ông Thái Ất , tức là Thành Thang .
  Thành Thang là người nhân đức và trung hậu , nghe đồn ông Y Doãn là người tài trí , thất thời ẩn cư cày ruộng nơi Sằn Dã , liền đến rước về , dâng cho vua Kiệt , nhà Hạ dùng .
  Ấy là vì lòng trung , Thành Thang không dám dùng riêng người tài cho mình .
  Ai ngờ vua Kiệt bất trí , không biết dùng người tài , nghe lời dua mị , không trọng dụng Y Doãn .
  Y Doãn bỏ vua Kiệt trở về với Thành Thang .
  Bấy giờ vua Kiệt càng ngày càng đắm say tửu sắc . Giết quan Long Phùng là một vị gián quan có công với nước , nên chẳng ai dám ra can ngăn nữa .
  Hành động của vua Kiệt mỗi lúc một thối nát hơn .
  Ông Thành Thang thấy vậy sai người qua khóc lóc để khuyên can .
  Vua Kiệt đã không nghe còn bắt ông Thành Thang giam tại Hạ Ðài suốt một thời gian mới thả về .
  Trong lúc vua Kiệt ham dâm , độc ác như vậy thì ông Thành Thang lại tỏ cho thiên hạ thấy ông là một người nhân hậu có tiếng .

  Tags: phongthan , truyen phong than dien nghia tac gia la ai

  Users review

  from 5 reviews

  "Awesome"

  10