DOWNLOAD  $11.99

Porodični bukvar

    DOWNLOAD  $11.99

    Screenshots

    Description

    Vreme dresure čoveka prolazi, dolazi vreme vaspitanja, "hranjenja" čoveka ljubavlju. Treći milenijum je milenijum duhovnosi, vreme Ljubavi i Dobrote. Putevi razvijanja klice Ljubavi su brojni, jedan od lakših i vrlo efikasnih načina je u porodici, primenom vaspitanja bez kazne i bez nagrade. Došlo je vreme da otklanjamo uzročnike problema, PET autoritarnih vaspitnih modela, da prestanemo da se bavimo neefikasnim rešavanjem posledica, stvarajući nove još teže posledice.

    Tags: porodični bukvar