DOWNLOAD  $3.99

Pričljive noći

    DOWNLOAD  $3.99

    Screenshots

    Description

    U postmodernoj sadašnjici koja, dovodeći u pitanje opstanak humanističkih ideja, svojim imperativom brzine nagoni „bestežinskog subjekta“ da se prilagodi zakonima koji dovode u pitanje Marko Reljin ne gubi interes za ljudsku priču.