DOWNLOAD  $2.99

Saobracajni znakovi

  DOWNLOAD  $2.99

  Screenshots

  Description

  Priručnik SAOBRADAJNA SIGNALIZACIJA
  predstavlja prvi praktični priručnik u kojem su
  prikazane sve saobradajne oznake – znakovi, oznake
  na kolovozu i trotoaru i uređaji za davanje
  svetlosnih signala (semafori ).
  Pored svakog znaka i oznake je naveden službeni
  naziv, kao i definicija same oznake. Priručnik je
  namenjen svim bududim vozačima, da nauče sve
  saobradajne oznake, kao i onima koji su vec
  dugogodišnji vozači, da se ponekad podsete.
  U priručniku se nalaze 393 saobradajna znaka i
  oznake, koje se propisane najnovijim Zakonom o
  bezbednosti saobradaja na putevima.

  Tags: saobraćajne znakovi , saobracajni znaci , zakon o saobracaju , znakovi saobracaja , saobracajni znakovi na jednom listu , znakovi u saobracaju , saobracajni znak , saobracajni znaci oznake , saobracajni znaci testovi