FREE DOWNLOAD

Tefsirlerin Özü

  Tefsirlerin Özü icon

  Tefsirlerin Özü

  by: 300 9

  9 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  ***** Safvetü't Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt), El Sabuni,Dr. Nedim Yılmaz,Prof. Dr. Sadreddin Gümüş **

  Muhammed El Sabuni

  Günümüz insanının çok geniş tefsirleri okumak için zaman bulamayacağını göz önünde tutan değerli tefsirci üstad Muhammed Ali es-Sâbûnî Vâhidî’nin Esbâb-ı Nuzûlu ile Taberî, Keşşâf, Râzî, Kurtubî, Beyzâvî, İbn Kesîr, el-Bahru’l-Muhît, et-Teshîl, Celâleyn, Ebussuûd, Alusî ve Kâsîmî gibi geniş ve güvenilir tefsirlerin özünü alarak çağa hitap edecek ve gençliğin ihtiyacına cevap verecek bir tefsir meydana getirmiş ve bu esere “tefsirlerin özü” anlamına gelen “Safvetü’t-Tefâsîr” adını vermiştir. Eser okunduğunda görülecektir ki Sâbûnî, gerçekten başlıca güvenilir tefsirleri taramış ve bunlardan özümlediği Kur’ânî bilgilerden, yeni ve özet bir tefsir meydana getirmiştir.

  ----- Uygulama Özellikleri -----

  + 114 sure tamamı türkçe

  + Not tutma özelliği

  + Son kaldığım yer özelliği

  + İnternet kullanımını gerektirmez

  + Sade ve hoş bir tasarım

  Tags: tefsirlerin ozu en indir

  Users review

  from 300 reviews

  "Awesome"

  9