FREE DOWNLOAD

Thái Ất Thần Kinh

  • SEARCH TYPE
  Thái Ất Thần Kinh icon

  Thái Ất Thần Kinh

  by: Thiên Cơ 44 4.8

  4.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Trãi qua 500 năm nay, nhà thơ, nhà triết lý, nhà văn hoá vĩ đại: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đi vào quần chúng. Nhưng những cổ thư của ông ở chế độ phong kiến thì chỉ đại gia quyền quý mới được phép dùng.
  Ngày nay, nhà xuất bản, dựa theo ý kiến của giáo sư Hoàng Như Mai trong hội đồng thẩm định - xin giới thiệu bạn đọc tác phẩm: Thái Ất Thần Kinh của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được giáo sự Nguyễn Đoàn Tuân và ông Thái Quang Việt góp nhiều công sức biên soạn

  Thái Ất Thần Kinh là một công trình nghiên cứu công phu. Nó tổng hợp sức mạnh chuẩn xác của triết học toán rút ra từ những luồng vụ trụ, là nguồn tri thức hữu thể để hiện thực mệnh sống của con người với môi trường cảm ứng giữa người và trời đất cùng vạn vật

  Học "Thái Ất" theo dòng đức Trạng Trình là thông hiểu về vũ trụ và con người có luồng thông lưu với nhau trong định luật cảm ứng. Bản thân cơ thể con người là một sinh sơ nhạy bén, quan hệ ba chiều sinh hoá nhiên, với vạn vật và vũ trụ, bằng cả tượng, cả lý, cả số mà "Thái Ất" gọi là Lý Thiên, Lý Địa và Lý Nhân

  Users review

  from 44 reviews

  "OK"

  4.8