FREE DOWNLOAD

Tinh than bien tap 2

  • SEARCH TYPE
  Tinh than bien tap 2 icon

  Tinh than bien tap 2

  by: storymbap 6 10

  10 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Truyện: Tinh thần biến - tập 2
  Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
  Tiên ma yêu giới là một không gian vũ trụ vô cùng lớn, gần như là vô cùng vô tận. Cả không gian vũ trụ chứa vô cùng vô tận nguyên linh chi khí, nguyên linh chi khí so với phàm giới “thiên địa linh khí” cao hơn gấp nhiều lần.
  Ở trong tiên ma yêu giới, chủ yếu phân làm bốn khu vực lớn. Tiên giới nằm ở khu vực phía chính đông của vũ trụ, ma giới nằm ở phía chính nam, yêu giới nằm ở phía tây và phía bắc. Tại khu vực đông bắc có một thế lực đặc thù thần bí tồn tại cùng với Tiên giới, ma giới và yêu giới.
  Bốn khu vực thật ra không thể phân chia một cách minh bạch, nên khu vực tiếp giáp thành ra rất hỗn loạn phức tạp.
  Khu vực giáp ranh giữa tiên giới và ma giới là một đại tinh vực—Lam Loan tinh vực.
  Lam Loan tinh vực có mười đại tinh hệ, mười đại tinh hệ này đều có diện tích lớn vô cùng. Mỗi đại tinh hệ có vô số tinh cầu, đương nhiên, mỗi tinh cầu có số người nhiều ít khác nhau.
  Ngàn vạn lần không nghĩ được tại tiên ma yêu giới thấp kém nhất chính là thiên tiên, thiên ma, thiên yêu.
  Bởi vì tại tiên ma yêu giới có vô số tu chân giả. Nếu các tu chân giả này có con, đương nhiên những đứa trẻ này trở thành tu chân giả.
  Tại tiên ma yêu giới, bởi vì tồn tại vô cùng vô tận nguyên linh chi khí. Bởi được hấp thụ nguyên linh chi khí từ khi còn trong bụng mẹ, cho nên mọi đứa trẻ khi ra đời ít nhất đều đạt tới tiên thiên cảnh giới.
  Phàm nhân giới tu tiên giả vô pháp hấp thụ nguyên linh chi khí.
  Dù tiên ma yêu giới tu chân giả có bất đồng, tổ tiên họ đều là tiên nhân nên ngay khi sinh ra họ đã có thể hấp thu nguyên linh chi khí để tu luyện.
  Tại tiên ma yêu giới, hầu hết trẻ con đều đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Tư chất của chúng so với phàm giới tu chân giả cao hơn rất nhiều, tu luyện trăm năm là có thể thành tiên nhân.
  So với phàm giới tu chân giả tốn hàng ngàn năm, căn bản không thể so bì.

  Tags: dowload tinh than bien tap 2 cho , -tinh-than-bien cho , tinh than bien , tinh than bien cho tap 2

  Users review

  from 6 reviews

  "Awesome"

  10