FREE DOWNLOAD

UtilDict

  • SEARCH TYPE
  UtilDict icon

  UtilDict

  by: INT4 0 0

  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Từ điển hỗ trợ đa ngôn ngữ, phiên bản hiện tại hỗ trợ kiểu dữ liệu của stardict.
  Bạn có thể download stardict anh việt ở link sau để chung vào một thư mục rồi sử dụng chức năng ADD_NEW của app, dẫn đến thư mục này để add từ điển vào.

  https://www.dropbox.com/sh/l8kw85h6cxc9103/4IE88wyyZd