FREE DOWNLOAD

Viet Bible

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Kinh Thánh tích hợp với cơ sở dữ liệu SQLite.

  Bạn có thể lưu cơ sở dữ liệu trên thiết bị của người sử dụng để phân phối miễn phí của Kinh Thánh cho người khác một tập tin cơ sở dữ liệu thuận tiện SQLite.

  Trong số các tính năng tốt đẹp - đơn giản và dễ dàng để điều hướng.

  Cũng có khả năng lưu vào một tập tin văn bản, và một cuốn sách của một chương.

  Chương bỏ qua trở lại và ra với ngón tay của bạn.
  Tăng và giảm kích thước font chữ.

  Bình an cho các bạn, anh chị em!

  Tags: vietbible , viet bible online for androis , vietbible tablet

  Users review

  from 78 reviews

  "Awesome"

  9