FREE DOWNLOAD

ธรรมะมือถือ

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  แอพพลิเคชั่นธรรมะที่รวบรวมบทสวดมนต์ต่างไว้มากมาย อาทิเช่น
  - บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
  - บทสวดทำวัตรเช้า
  - บทสวดทำวัตรเย็น
  - บทสวดก่อนนอน เป็นต้น

  อีกทั้งยังมีธรรมมะทั้งที่เป็นรูปแบบไฟล์เสียง และวิดีโออีกด้วย

  ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย อ่านสะดวก

  Users review

  from 490 reviews

  "Awesome"

  9