FREE DOWNLOAD

DeHarkema.nl mobiel

  • SEARCH TYPE
  DeHarkema.nl mobiel icon

  DeHarkema.nl mobiel

  by: Elecserv Software / ElecSoft 0 0

  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  DeHarkema.nl is een initiatief van de H&I en het Plaatselijk belang van Harkema. De doelstelling van deze website is om een online platform te generen welke betrouwbaar en actueel in de lokale informatievoorziening moet voldoen.

  Om dit alles in goede banen te leiden is er gekozen voor de vorming van een redactie welke het dagelijkse beheer heeft over dit platform. Zonder tussenkomst van alle losse verenigingen zijn zij de spil in de communicatie zodat actualiteit ook echt kan worden gegarandeerd.

  Daarbij is het belangrijk dat deze redactie wordt geïnformeerd over het wel en wee in Harkema. Daarom roept de redactie iedereen op, dus niet alleen de verenigingen en organisaties maar ook de inwoners zelf om hun steentje bij te dragen aan dit platform.

  Jaarlijks of indien vaker noodzakelijk is er intensief overleg tussen alle organisaties welke in Harkema actief zijn en aan dit platform willen meedragen.

  Er is gekozen om middels de domeinnaam www.DeHarkema.nl een herkenbaarheid uit te dragen tezamen met het DeHarkema.nl logo! Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk verenigingen en organisaties dit beeldmerk gaan uitdragen. Met als doel in de eerste plaats zoveel mogelijk herkenbaarheid te verwerven onder de inwonersvan Harkema zelf en als tweede doel het publiek buiten Harkema. Ook moet de website dienen als informatiebron voor nieuwe bewoners van Harkema en het toerisme.

  Het technische beheer van de website is uitbesteed aan Elecserv automatisering uit Harkema. Dit bedrijf verzorgt de technische voorzieningen van de website en heeft ook zitting in de redactie, dit om de lijnen zo kort mogelijk te houden om ook weer de actualiteit en betrouwbaarheid te kunnen garanderen.

  Kijk voor meer info op www.deharkema.nl