FREE DOWNLOAD

Noupei

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Noupei: nou la voix ensam

  Noupei is meant for people who care about Mauritius, whether you have the same interests or not. Meet people who think like you as well as people who are different. Let's share our thoughts on the things that matter the most to us as a society and as human beings. Let's have a conversation!

  Noupei enn site pou tou dimoune ki kontan Maurice, ki ou éna mem lintéré ou non. Zoine dimoune ki pense kouma ou ek oussi dimoune ki diféran. Anou partaz nou ban lidés lor saki pli importan pou nou kouma ene société ek kouma bane etre humains. Anou kozé!