FREE DOWNLOAD

Zbrojní průkaz - testy

  Zbrojní průkaz - testy icon

  Zbrojní průkaz - testy

  by: 1.4K 9

  9 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Každý, kdo se připravuje k absolvování teoretické části zkoušky pro získání zbrojního průkazu se zcela jistě
  dostane do situace, kdy po prostudování potřebných zákonů a vyhlášek potřebuje získané znalosti efektivně otestovat.

  Hlavním cílem aplikace "Zbrojní průkaz - testy" je právě snadné testování a zdokonalování znalostí potřebných pro úspěšné složení zkoušky.

  Popis funkcí aplikace:

  "Zobrazit seznam otázek"
  Na této stránce lze snadno listovat mezi jednotlivými otázkami. V hlavním nastavení aplikace lze zvolit, zda se mají správné odpovědi jednotlivých otázek barevně zvýraznit.
  V horní části okna lze vybírat z jednotlivých kategorií.
  Tapnutím na text otázky lze přejít na další.

  "Zobrazit informační materiály"
  Na této obrazovce je možné prohlédnout všechny potřebné zákony, vyhlášky a nařízení, ze kterých je soubor otázek sestaven.

  "Spustit nový test (všechny otázky)"
  Tímto je spuštěno nové testování. V horní části testovacího okna je vždy zobrazena náhodně vybraná otázka. Po pravé straně lze vybrat správnou odpověď.
  Pokud je otázka zodpovězena správně, není již v průběhu testu zobrazena. Pokud je zodpovězena chybně, je uložena do seznamu chybně zodpovězených otázek a bude
  později opět zobrazena (toto opětovné zobrazení lze v hlavním nastavení aplikace zakázat).
  V dolní části okna je zobrazena statistika (celkový počet odpovědí, správně, chybně) a tlačítko pro předčasný přesun na jinou otázku.

  "Spustit nový test (pouze z chybných odpovědí)"
  Touto volbou lze bude spuštěno testování pouze z otázek uložených v seznamu chybně zodpovězených otázek (viz výše).
  Po správném zodpovězení není otázka jiz v testu zobrazena avšak tato otázka NENÍ vymazána ze seznamu chybně zodpovězených otázek.

  "Zobrazit test/pokračovat v testu"
  Zobrazí naposledy prováděný test (celkový a nebo pouze z chybných otázek) a umožní v něm pokračovat.

  "Zobrazit chybné odpovědi"
  Přehledně zobrazí jednotlivé chybně zodpovězené otázky. Pokud je v hlavním nastavení aplikace nastaveno, tak i s barevným rozlišením správné odpovědi.

  "Vymazat chybné odpovědi"
  Zcela vymaže seznam chybně zodpovězených otázek.

  Tags: testy na zbrojní průkaz , vyhlaska 50 , zbrojní průkaz

  Users review

  from 1.357 reviews

  "Awesome"

  9