FREE DOWNLOAD

BTB Betong

  BTB Betong icon

  BTB Betong

  by: 10 9.6

  9.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  BTBs betongväljare är en app som genom ett antal frågor kan fastställa vilken exponeringsklass betongen kommer att utsättas för och därmed vilken betongkvalité och sammansättning som krävs. Resultatet skall ses som ett råd och en noggrannare analys skall alltid göras i samband med projektering.

  Minimiarmering beräknar vilket armeringsnät som behövs i en platta på mark för att begränsa sprickbredd på grund av krympning. Centriskt armerad platta används vid tunnare plattor utan större laster, vid tjockare plattor rekommenderas dubbelarmerad konstruktion. Resultatet ska endast ses som råd då underlagsmaterial, betongens vct-tal eller laster kan ge andra armeringsmängder.

  Täckande betongsskikt är angivna enligt BFS 2013:10, EKS9 4.4.1.2 (5), tabell D-1, allmänna råd angivna i samma avsnitt och övriga regler skall beaktas.

  Exponeringsklasserna är i enlighet med SS-EN-206

  Minimiarmering enligt Eurokod 2: Kap 7.3.2

  -----------------------------------------

  Byggnadstekniska byrån, BTB, är ett företag konsulterande inom byggsektorn. Våra uppdrag spänner över hela husbyggnadsområdet med inriktning på konstruktion och byggteknik. Vi har en geoteknisk avdelning.

  Vi har bred erfarenhet inom olika projektkategorier, såväl inom nybyggnad som ombyggnad. Vår styrka är den kunskap medarbetarna i företaget besitter. Målet är att leverera beställda handlingar i rätt tid, med förväntad kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris.

  För mer info om BTB besök http://www.btb.se eller besök vår sida på Facebook:
  http://www.facebook.com/pages/Byggnadstekniska-byr%C3%A5n-i-Stockholm-AB/209692072404244

  Tags: btb betong , minimiarmering väggar eurokod , armerad vägg betong hitre , betong , btb armering , dubbelarmera vägg , dubbelarmerad platta , dubbelarmering , eurokod 3 kap 7.3.2

  Users review

  from 10 reviews

  "Awesome"

  9.6