FREE DOWNLOAD

IOIO-Q RGB LED [CC]

  IOIO-Q RGB LED [CC] icon

  IOIO-Q RGB LED [CC]

  by: 0 0

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  แอปพลิเคชั่นนี้เป็นการควบคุมการแสดงผลของ LED 3 สี แบบแคโทดร่วม เพื่อให้ขับ LED แสดงผลเป็นสีต่างๆ ด้วยสัญญาณ PWM จากบอร์ด IOIO-Q โดยใช้แถบเลื่อน Seek Bar 3 แถบในการปรับความสว่างของ LED ทำให้มีการผสมแสงสีสันที่สวยงาม

  Tags: ioio projects , led บอร์ด , rgb led ด้วย ioio , การใช้ pwm คุม led rgb , การใช้บอร์ด ioio , ควบคุม led 3 สีด้วยสัญญาณ pwm