FREE DOWNLOAD

SMS Obaveštenja

  • SEARCH TYPE
  SMS Obaveštenja icon

  SMS Obaveštenja

  by: Nemanja Kovacevic 265 9.4

  9.4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  PLEASE NOTE: This application is primarily intended for the countries of south-east Europe.

  Aplikacija "SMS Obaveštenja" će presresti SMS poruke kojima operateri obaveštavaju svoje korisnike o propuštenim pozivima i povezati ih sa podacima iz imenika kako bi korisnici istog trenutka znali ko ih je zvao. Iz aplikacije možete uzvratiti poziv, poslati poruku ili e-mail. Isto važi i za poruke o ponovnoj dostupnosti.

  Sekundarna funkcionalnost aplikacije je sprečavanje neželjenih SMS poruka za oglašavanje. Kroz aplikaciju možete definisati oglašivače od kojih više ne želite da primate SMS poruke. Takođe je moguće definisati i reč umesto broja ukoliko je potrebno. Na primer "1298" ili "FormaIdeale". Ova funkcionalnost nije namenjena blokiranju poruka sa uobičajenih brojeva telefona.

  VAŽNO:

  Pod terminom "pravila" u ovoj aplikaciji se podrazumeva skup pravila parsiranja preko kojih se podaci prepoznaju iz poruka. Operateri mogu u svakom trenutku promeniti formate ovih poruka. Kroz aplikaciju se ova pravila mogu osvežiti. Za očekivati je da program povremeno ne funkcioniše sa 100% tačnošću. Molimo Vas da povremeno proveravate da li postoje promene i osvežavate pravila u svojoj aplikaciji, posebno ukoliko primetite da aplikacija ne radi kako bi trebalo.

  Objašnjenje korišćenih permisija:

  1. RECEIVE_SMS Aplikacija zahteva ovu permisiju kako bi mogla da presreće sms poruke da bi prepoznala one koje su obaveštenja operatora.

  2. READ_CONTACTS Aplikacija zahteva ovu permisiju kako bi mogla da uporedi brojeve telefona iz poruka sa imenikom u telefonu i prikaže podatke o osobi na koju se obaveštenje odnosi.

  3. CALL_PHONE Aplikacija zahteva ovu permisiju kako bi korisnik mogao direktno iz aplikacije da načini poziv ka osobi na koju se obaveštenje odnosi jednim klikom. Aplikacije neće pokušavati da načini poziv bez direktne akcije korisnika!

  4. INTERNET Aplikacija zahteva ovu permisiju jer je moguća promena pravila po kojima se podaci izvlače iz poruka iz razloga što operateri mogu u svakom trenutku izmeniti poruke. Najnovija pravila su na serveru sa koga se preko interneta skidaju na telefon.

  šta ukoliko aplikacija ne radi?

  1. Proverite da li su Vam instalirana odgovarajuća pravila parsiranja

  Pravila parsiranja su pravila po kojima aplikacija prepoznaje obaveštenja operatora i po kojima aplikacija zna da prepozna i izvuče podatke iz tih obaveštenja. Da bi aplikacija radila potrebno je da makar jedna pravila budu instalirana. Aplikacija će pokušati sama da instalira odgovarajuća pravila ali ukoliko Vam aplikacija ne radi moguće je da ova operacija nije uspela. Da bi proverili da li su pravila instalirana i eventualno ih manualno instalirali potrebno je da odete u sekciju za podešavanja aplikacije. Na ovaj ekran dolazite preko glavnog - početnog ekrana aplikacije. Odavde uđite na ekran za rad sa pravilima. Odavde možete installirati ili osvežiti pravila. Na primer, ukoliko nisu instalirana pravila za Srbiju poruke koje šalju srpski operateri neće biti prepoznate kao obaveštenja. Instalirajte ili osvežite pravila koja su Vam potrebna.

  2. Da li imate instalirane druge SMS aplikacije (pored standardne aplikacije) ?

  Aplikacije kao što su 'Go SMS Pro' ili 'Handcent SMS' mogu prouzrokovati probleme u radu aplikacije. U ovakvim programima obično postoji opcija za blokiranje ostalih aplikacija da prime SMS, pokušajte da ove aplikacije podesite tako da NE blokiraju druge aplikacije u primanju poruka. Postoji još jedno potencijalno rešenje ovakvog problema: deinstalirajte obe aplikacije (npr. 'Go SMS Pro' i 'SMS Obaveštenja') a nakon toga PRVO instalirajte 'SMS Obaveštenja'.

  3. Kontaktirajte autora u vezi problema

  Ukoliko niste uspeli da rešite svoj problem, ili imate neko pitanje, kontaktirajte me na nemanja.kovacevic@gmail.com

  Tags: presretanje sms poruka , program za presretanje sms poruka , program za presretanje sms , program za presretanje poruka , presretanje poruka , softver za presretanje sms poruka , samsung galaxy s2 funkcionisanje sa 4.03 softverom , aplikacije za presretanje sms poruka , stigla mi je sms sa br. 78

  Users review

  from 265 reviews

  "Awesome"

  9.4