FREE DOWNLOAD

TurboBH SMS Filter

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Vietnamese:
  - Phần mềm chặn tin nhắn rác (SMS Spam).
  - Chặn các cuộc gọi qua vệ tinh (cả gọi đến và gọi đi).
  - Chặn bằng từ khóa có trong nội dung tin nhắn. Chặn theo đầu số hoặc số điện thoại. Thiết lập từ khóa linh động.
  English:
  - Block SMS Spams (Text messages and Wap Push messages):
  + Block by SMS content using keywords.
  + Block by phone number.
  + Block by phone number prefix.
  - Block Satellite phone calls (both incoming and outgoing).
  - Create your own keywords.
  - Share your keywords to others.

  Keywords: spam filter,spam blocker,block satellite call,block satellite phone call,block sms content, block sms, sms spam,sms filter,sms blocker,block wap push,wap push message,chặn tin nhắn,tin nhắn rác,chặn tin nhắn quảng cáo.

  Tags: smsfilter , tin nhắn push , share code chan tinrac androi , filter wap messages htc , chặn wap push trên , chặn tin nhắn push , chặn push message trong , chan push message 4.0 , block wap push

  Users review

  from 20 reviews

  "Great"

  8