FREE DOWNLOAD

Informe

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Informe is a smartphone and web application for VETRONICS electronic units to monitor the current location and status of your vehicles in real time. Regardless of where you are.

  The application keeps your vehicle and its operating data under constant scrutiny. Besides its current location, you also get a history of the vehicle’s movements, fuel consumption, fuel level, battery status, and other relevant information online. In addition, you also receive economic statistics and a full-value log book to record income tax details.

  The Informe app is designed for both individuals and companies with fleets up to 5 cars.

  Application functions/features:
  • Monitors kilometers driven and fuel consumption
  • Tracks costs
  • Monitors short-term consumption
  • Displays routes including a report on an interactive map
  • Creates a log book
  • Evaluates driving style
  • Provides detailed statistics and exports them to CSV, XLS and PDF files
  • Can be used with any vehicle
  • Can be used with up to 5 vehicles
  • Can be set to any language
  • Offers 3 different map displays (standard, satellite and hybrid)
  • Your choice of exact vehicle parameters

  Operation:
  • Vetronics GPS/GSM should be installed in the vehicle

  More information on www.informe.cz

  CS:
  Informe je smartphone a webová aplikace k elektronické jednotce VETRONICS pro sledování aktuální polohy a stavu vašeho vozidla v reálném čase. Ať jste kdekoli.

  S aplikací budete mít vozidlo a jeho provozní údaje neustále pod drobnohledem. Vedle aktuální polohy získáte i historii pohybu vozidla, spotřebu paliva, množství paliva v nádrži, stav akumulátoru a další potřebné informace v režimu on-line. K tomu ekonomické statistky a plnohodnotnou knihu jízd pro evidenci s ohledem na daň z příjmu.

  Aplikaci Informe je určena jak pro jednotlivce, tak i pro firmy s vozovým parkem do 5 aut.

  Funkce/vlastnosti aplikace:
  • sledování ujetých kilometrů a spotřeby paliva
  • sledování nákladů
  • sledování krátkodobé spotřeby
  • sledování tras včetně reportu v podobě interaktivní mapy
  • tvorba knihy jízd
  • vyhodnocení jízdního stylu
  • přehledné statistiky a export do CSV, XLS a PDF
  • použitelná pro jakékoli vozidlo
  • použitelná až pro 5 vozidel
  • nastavení ve všech jazycích
  • 3 varianty mapového zobrazení (standardní, satelitní, hybridní)
  • volba přesných parametrů vozidla

  Provoz:
  • nutná instalace jednotky Vetronics GPS/GSM do vozidla

  Více informací na www.informe.cz

  Users review

  from 5 reviews

  "Great"

  8.4