FREE DOWNLOAD

Pošta Crne Gore

  Pošta Crne Gore icon

  Pošta Crne Gore

  by: 99 7

  7 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Napomena: Jezik aplikacije se bira automatski kao i onaj koji je trenutno odabran na uredjaju. Što znači, ako je na Vašem uredjaju odabran engleski jezik i aplikacija će biti na engleskom. Ukoliko je odabran neki od južnoslovenskih jezika, aplikacija će biti na crnogorskom.

  Montenegro Post application:
  1. Price calculator - calculates price of desired post office service
  2. Locations - see post offices and their working time near Your current location.
  3. Track&Trace - scan Your shipment code with bar code scanner and check its current location as well as its location history
  4. Info - see basic info about Montenegro Post

  Pošta Crne Gore:
  1. Cjenovnik - izračunajte cijenu željene usluge na jednostavan način
  2. Track&Trace - skenirajte bar code čitačem broj pošiljke i pratite njenu trenutnu lokaciju kao i istoriju lokacija
  3. Lokacije - pregledajte pošte u okolini u odnosu na Vašu trenutnu lokaciju
  4. Info - pogledajte osnovne informacije o Pošti Crne Gore

  Aplikacija je trenutno u beta public verziji.

  Tags: crna gora , posta crne gore post shop , aerodromi crne gore aplikacija , aplikacija crna gora , posta cg , posta crne gore track and trace , postal code crne gore , pota crne gore

  Users review

  from 99 reviews

  "Great"

  7