FREE DOWNLOAD

ZikNav

  ZikNav icon

  ZikNav

  by: 4 8

  8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  אפליקצית ניווט מבוססת מפות גוגל ושירותי מיקום ומסלולי גוגל
  האפליקציה מפסיקה לעבוד רק כשלוחצים על צלמית היציאה (צד שמאל למטה).

  מאפיינים:
  תפריט והנחיות בעברית
  ההנחיות שונו כך שהן לא בצווי
  ניווט קולי וחזותי
  צפצוצים המתריעים לפני פניות
  צבעים שונים לקטעים במסלול
  צבע שונה להנחיות ניווט כתובות
  היסטורית יעדים
  ניווט רכוב ורגלי (מדרכות)
  זמן הגעה ליעד ללא התחשבות בעומסים
  מרחק לפניה הקרובה במסלול
  לחיצה על הצלמית המרכזית מאפשרת תפעול המפה ללא חזרה למיקום נוכחי
  כדי לחזור למצב הרגיל יש לגעת בצלמית הלויין
  לחיצה ממושכת יוצרת מסלול לנקודה שנלחצה.
  יעדים ניתן להקליד או לומר כשנמצאים במסך היעדים
  מעבר למסך היעדים ע"י נגיעה במטרה
  במסך היעדים ישנה רשימה של יעדים היסטורים.
  מסך היעדים תומך בגלילה לאחר שמבטלים את לוח המקשים בלחצן אחורה.
  בחירת יעד בהצבעה ארוכה על המסך

  האפליקציה נבדקה על גאלקסי S2

  אפשרויות בתפריט:
  בחירת מסלולים - מאפשר בחירה בין מספר מסלולים ליעד
  כבישי אגרה - מכליל כבישי אגרה במסלול
  כבישים מהירים - מכליל כבישים מהירים במסלול
  תצלום לווין - המפה מוצגת כמיזוג של מפה ותצלום לווין
  חווי עומסי תנועה - המפה מוצגת עם חווי עומסים (כרגע החיווים עלולים לדרוס את המסלול)
  גלאי מכוון - כשמאופשר משמש לסטטיסטיקות של גוגל
  הנחיה קולית - משמיע הנחיות בקול (הצפצופים מושמעים תמיד)
  תלת מימד - מראה את המפה בתלת מימד
  הנפשה - המפה משתנה באופן רציף במקום בקפיצות
  גופן צבעוני - כתוביות

  Users review

  from 4 reviews

  "Great"

  8