FREE DOWNLOAD

Bao Ve Bien Dao (Truong Sa)

  • SEARCH TYPE
  Bao Ve Bien Dao (Truong Sa) icon

  Bao Ve Bien Dao (Truong Sa)

  by: BananaGames 268 8.6

  8.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  ★ Description ★
  This is a future story in 2100

  Truong Sa island belongs to Viet Nam’s sovereignty, but China wants to raise naval forces to occupy it. Fortunately with the support of America, and other peace loving countries, Viet Nam decided to fight to the end. America and the Allies’ll be in support of finance and weapon.
  Player’ll control a plane to patrol in the sky, if there’re any Chinese military boats appear, player’ll drop bombs on them with the aim of not letting Chinese military boats approach and shoot down Viet Nam’s flag on Hoang Sa island . The weapon which are allowed to use are all kind of bombs included in the game such as normal bombs, cluster bombs, smart bombs, atomic bombs, anti-tank rockets, etc and money. Player can use these weapon to make an attack on the sea, in the sky, or both.
  The support of weapon’ll be parachuted into Truong Sa island. Player can catch them easily. There’re also some defence items such as brick used to upgrade the endurability of the flagpole, gas for plane,etc. Or other special items such as the war objection resolution of UN, once it was used, America and the Allies ‘ll appear and drop bombs to support Viet Nam. Or items of bribing, with this item, player can use money to stop the war and clear the stage without fighting.

  Let’s explore and protect Truong Sa island together!!!

  ★ GIỚI THIỆU ★

  Đây là câu chuyện của tương lai vào năm 2100 sau công nguyên

  Đảo Trường Sa thuộc quần đảo Trường Sa ,chủ quyền của Việt Nam ,Trung quốc muốn chiếm giữ nên dùng hải quân để xâm lược.Việt Nam được sự hổ trợ của Hoa Kỳ và các đồng minh yêu chuộng hòa bình,tiến hành đánh trả tự vệ.Hoa Kỳ cùng các đồng minh sẽ hộ trợ tài chính, vũ khí cho Việt Nam để đẩy lùi quân xâm lược Trung Quốc.
  Người chơi sẽ thực hiện việc điều khiển máy bay, bay tuần tra trên bầu trời Trường Sa, nếu phát hiện thấy tàu hải quân của Trung Quốc xuất hiện, thì thực hiện ném bom để tiêu diệt. Mục tiêu không cho hải quân Trung Quốc tiếp cận và bắn gãy lá cờ tổ quốc được đặt trên đảo. Các loại vũ khí được sử dụng bao gồm các loại bom thường, bom chùm….Các loại vũ khí được Hoa kỳ tiếp viện bao gồm bom thông minh, bom nguyên tử, tên lửa chống máy bay, chống hạm và tiền. Vũ khí sử dụng có loại sẽ tấn công các mục tiêu trên mặt biển, có loại sẽ dùng chống các mục tiêu trên không, có loại sẽ tấn công cả hai loại mục tiêu.
  Vật phẩm ,vũ khí tiếp liệu của Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ được thả dù xuống trên bầu trời trường sa, người chơi có thể dễ dàng bắt lấy. Một số vật phẩm dùng phòng thủ như gạch, nâng cấp độ bền cột cờ, xăng dùng cho máy bay…Một số vật phẩm đặc biệt như nghị quyết Liên Hiệp Quốc phản đối chiến tranh, khi được sử dụng thì sẽ có một loạt máy bay của Hoa kỳ và đồng minh ném bom rãi thảm hổ trợ cho Việt Nam. Hoặc vật phẩm hối lộ, dùng tiền để ngưng chiến tranh, người chơi sẽ qua màn mà ko cần tiếp tục chiến đấu.

  Hãy tiến lên bảo vệ Trường Sa

  Tags: spratlys defense , dao bao truong sa , bao ve bien dao , dao truong sa vietnam , bao ve to quoc, bien dao

  Users review

  from 268 reviews

  "Great"

  8.6