FREE DOWNLOAD

Dewin a Doti

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Here is an App for children between 2 – 5 years old that includes 4 audio books featuring Dewin and Doti – Mudiad Meithrin’s unique characters, written and read by Nia Ceidiog (the author of Fireman Sam). The stories reflect the everyday lives of young children in Wales – in all their diversity – combined with the magic of those two lovely characters Dewin and Doti. The titles of the books are Dewin a Doti yn yr Archfarchnad, (Dewin and Doti in the Supermarket) Dewin a Doti’n Helpu yn y Gêm Fawr (Dewin and Doti Help in the Big Game,) Dewin a Doti’n Helpu yn y Pwll Nofio (Dewin and Doti Help in the Swimming Pool), and Dewin a Doti’n Mynd i’r Parc (Dewin and Doti go to the Park).
  The App includes a voice-over of all four stories read by Nia Ceidiog, background noises and moving images to create an interactive element for young children. This App will be of practical use to Welsh-medium early years settings and primary schools, parents and carers as they introduce Welsh to young children in the early years.

  Dyma Ap ar gyfer plant rhwng 2-5 oed sy’n cynnwys 4 stori Dewin a Doti - gyda sain. Mae’r llyfrau’n adlewyrchu elfennau o fywydau plant bach yng Nghymru yn ei holl amrywiaeth ac yn cyfuno hynny â’r hud a lledrith sydd gan y ddau gymeriad hoffus Dewin a Doti. Teitlau’r llyfrau yw Dewin a Doti yn yr Archfarchnad, Dewin a Doti’n Helpu yn y Gêm Fawr, Dewin a Doti’n Helpu yn y Pwll Nofio a Dewin a Doti’n Mynd i’r Parc.
  Mae Ap yn cynnwys trosleisiad o’r pedwar llyfr gan Nia Ceidiog, synau cefndirol a delweddau symudol gan greu elfen ryngweithiol ar gyfer plant bach. Mae Nia yn adnabyddus ym maes y blynyddoedd cynnar gyda’i gwaith sgriptio a chynhyrchu rhaglenni plant arloesol gan gynnwys Sam Tân, Dwylo’r Enfys ac Y Diwrnod Mawr.