FREE DOWNLOAD

Hej Min stad för iPad

  • SEARCH TYPE
  Hej Min stad för iPad icon

  Hej Min stad för iPad

  by: 0 0

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Träna snabbt och enkelt upp ett basordförråd i Hej Svenskas kapitel om staden. Träna samtidigt upp en grundläggande läs- och skrivförmåga. Appen ger snabb återkoppling och det finns alltid möjlighet att se det rätta svaret via en hjälpfunktion.

  Appen är främst gjord för vuxna andraspråksinlärare som även har behov av alfabetisering. Först tränar man upp ett ordförråd och därefter arbetar man med ordens innehållande ljud och bokstäver. Därefter tränas orden i vardagliga, användbara fraser. Med stöd av hjälpfunktionen kan appen användas från starten av svenskstudierna.

  Med appen kan du:

  - träna upp ett basalt ordförråd i temat ”Min stad”

  -höra orden och fraserna läsas upp på svenska

  -se orden och fraserna i skrift

  -träna att läsa och skriva orden och fraserna