FREE DOWNLOAD

eMedCare FamiFile

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  o Đặt hẹn khám bệnh online
  o Tra cứu lưu trữ thông tin bảo hiểm
  o Theo dõi chỉ số BMI
  o Lưu trữ hồ sơ bệnh án
  o Sổ theo dõi tiêm chủng
  o Sổ theo dõi thai kỳ