FREE DOWNLOAD

Vissai Order

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Ứng dụng Vissai oder là ứng dụng quản lý toàn bộ đơn đặt hàng, giao dịch hàng ngày cho tất cả các khách hàng thuộc hệ thống The Vissai:
  Ứng cho cho phép:
  - Lập đơn đặt hàng,
  - Xem chi tiết tình trạng đơn hàng
  - Xem chi tiết giao dịch xuất, nhập hàng (lịch sử xuất nhập hàng)
  - Xem xét chi tiết điều kiện tài chính của đơn hàng
  - Các chương trình khuyến mại chiết khấu nếu có,...
  Ứng dụng được phát triển trên nên tảng công nghệ 1C (1C enterprise 8) và được tuỳ chỉnh theo đặc thù quản lý đơn hàng bởi ISVN.,JSC.

  Vissai order's Apps is application to manage all orders, transactions from customers who belong to The Vissai system. This application approve for:
  - Set up order,
  - View and Review detail of Order status,
  - View and Review history of Import- Export goods,
  - Check finance of order fund,
  - Announce the result of The promotion and Discount program (if necessary).
  Application is developed on 1C platform (1C Enterprise 8) and customized by ISVN.,JSC