FREE DOWNLOAD

JIBEX

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  JIBEX ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นแบบครบวงจรสำหรับนักลงทุนและผู้ที่สนใจในสกุลเงินดิจิตอล (Crytocurrency) ซึ่งนักลงทุนสามารถเก็บรักษาสกุลเงินดิจิตอลในกระเป๋าเงินของ JIBEX ได้อย่างมั่นใจ พร้อมความรู้ข่าวสารเพื่อการลงทุนในยุคดิจิตอลได้อย่างมั่นใจ และพบกับบริการกระดานเทรดซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลมิถุนายน 2561 นี้!

  ฟังก์ชันหลัก:
  - กระเป๋าเงินดิจิตอล
  - ข้อมูลและข่าวสารที่น่าสนใจ
  - กระดานเทรดซื้อขายแลกเปลี่ยน (เปิดให้บริการเร็วๆ นี้)