FREE DOWNLOAD

Geo4Thai

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  แอพพลิเคชั่น Geo4Thai พัฒนาโดย กรมทรัพยากรธรณี เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย

  โดยผู้ใช้แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานต่างๆได้ดังนี้

  1. รับรู้ข่าวสารธรณีพิบัติ สามารถดูข่าวสารย้อนหลัง และ ดูตามแผนที่ได้
  2. เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหว ในประเทศไทย
  3. เรียนรู้เกี่ยวกับรอยเลื่อนแผ่นดินไหวในประเทศไทย
  4. สามารถดูปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝน
  5. สามารถดูปริมาณน้ำฝนจากเครือข่ายอาสาสมัครวัดปริมาณน้ำฝน ตามพื้นที่แต่ละจังหวัดในประเทศ
  6. สามารถอ่านเอกสาร One Page , เอกสารข่าวและสาระที่น่าสนใจ จากกรมฯ
  7. ผู้ใช้สามารถแจ้งข่าวสารกรณีพบเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับ ธรณีพิบัติ แจ้งมายังกรมฯ ได้ผ่าน แอพพลิเคชั่น Geo4Thai

  ข่าวสารเพิ่มเติม : http://www.dmr.go.th