FREE DOWNLOAD

คำนวน BTU แอร์

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  App สำหรับคำนวน BTU แอร์ เพื่อการเลือกซื้อแอร์ให้ตรงกับขนาดพื้นที่ห้อง ทำให้ไม่สิ้นเปลืองไฟ เพราะ แอร์ไม่ทำงานหนักเกินไป หรือใช้แอร์ตัวใหญ่เกินไป

  ก่อนซื้อแอร์ อย่าลืมใช้แอฟนี้เพื่อประหยัดค่าไฟ ลดโลกร้อนนะเตง