FREE DOWNLOAD

תחזוקנית

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  האפליקציה משלבת את היכולות של תוכנת ניהול התחזוקה תחזוקנית עם מערכת התקשורת הסלולארית ומספקת לך, הלקוח, שליטה וזמינות של מכלול הנתונים לגבי העבודות המתבצעות בכל עת.
  האפליקציה מאפשרת:
  1. פתיחת קריאות – האפליקציה מאפשרת לפתוח קריאות בצורה קלה ונוחה למיקום ו/או ציוד בעל מספר חד ערכי (גם ע"י קריאת בר קוד של ציוד). בזמן פתיחת הקריאה ניתן לדווח על פרטי התקלה, לצרף תמונות ולצפות בהיסטורית הציוד.
  2. צפייה בקריאות פתוחות – האפליקציה מאפשרת לצפות בקריאות על פי רמת הדחיפות ו/או במיונים אחרים, ניתן לקבל את פרטי הקריאה הכוללים: מיקום התקלה, פרטי המדווח, תאור התקלה, צפייה בתמונות מקושרות ופרטים כללים נוספים.
  3. עדכון וסגירת קריאות – האפליקציה מאפשרת לעדכן את סטאטוס הקריאה, זמני הביצוע, פירוט העבודה שבוצעה, צירוף תמונות, פירוט הפריטים שנצרכו והחתמת הלקוח.
  4. דיווח על פעילות אחזקה מונעת – האפליקציה מאפשרת דיווח על פעילויות אחזקה מונעת הנפתחות באופן אוטומטי במערכת, בנוסף לנתונים הכלליים בסגירת הקריאה ניתן לדווח על פעילות כל שורה בצ'ק ליסט של מפרט המשימות הנדרשות לביצוע הטיפול.