FREE DOWNLOAD

NBT Transporter

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Ứng dụng dành riêng cho lái xe với những chức năng chính sau:

  * Mua lịch: Lái xe mua các cuốc xe từ hệ thống bằng hình thức đấu giá với những lái xe khác theo thời gian thực hoặc mua ngay.
  * Bán lịch: Lái xe có các cuốc xe không chạy có thể bán lại cho hệ thống.
  * Quản lý các cuốc xe: Quản lý doanh thu và thông tin những cuốc xe đã chạy.