FREE DOWNLOAD

HQHCM

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Nhằm phục vụ tốt hơn việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp cũng như cán bộ công chức. HQ HCM xin giới thiệu ứng dụng tra cứu thông tin trên thiết bị di động, bao gồm các chức năng sau:
  - Nhận thông báo mới nhất từ Cục.
  - Tra cứu câu trả lời hỏi đáp trực tuyến.
  - Tra cứu văn bản pháp luật.
  - Tra cứu các thông tin mới nhất về các dự án cải cách hiện đại hóa (VNACCS/VCIS).
  - Hỗ trợ một số dịch vụ công trực tuyến.