FREE DOWNLOAD

R2Y

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Khi được bạn chấp nhận, người sửa dịch vụ sẽ biết được vị trí mà bạn trên bản đồ và liên lạc với bạn để cung cấp dịch vụ. Giá thành dịch vụ sẽ được hiển thị ngay trên ứng dụng khi bạn đồng ý.
  Nếu bạn hài lòng với sự phục vụ của người sửa khi kết thúc dịch vụ, hãy chia sẻ nhận xét/đánh giá thông qua ứng dụng để nhiều người cùng biết. Nếu bạn không hài lòng, hãy thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và xử lý triệt để các vấn đề có liên quan và thông báo kết quả cho bạn.