FREE DOWNLOAD

SYSDO

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  EN:
  Mobile app for the users of the SYSDO attendance system.

  We are listening to the needs of our customers about being mobile anywhere at any time. That is why we created a mobile application from the Eurosat CS company, which is allowing you to quickly get all the needed data about the attendace of your employees in your company from the SYSDO system. You can watch the attendance in realtime, check the working plan or use the Virtual terminal (electronical substitute of the hardware card / fingerpring reader). All of this is done right from your mobile phone.

  Note: This application servers ONLY to our customers which are using the attendance system from the Eurosat CS company (product SYSDO). If you are not our customers yet, you can contact us or try a demo of the SYSDO attendance system on our website www.sysdo.cz.

  CZ:
  Mobilní aplikace pro uživatele docházkového systému SYSDO.

  Kvůli potřebě našich zákazníků být neustále mobilní i mimo kancelář je zde pro Vás dostupná mobilní aplikace společnosti Eurosat CS, která Vám umožňuje snadno a rychle získat všechna potřebná data o Vaší docházce ze systému SYSDO a to kdykoliv a odkudkoliv. Jste schopni sledovat docházku všech Vašich zaměstnanců v reálném čase, sledovat plán Vaší docházky a využívat Virtuální terminál (elektronickou náhradu hardwarové čtečky karet / otisků prstů). To vše je zprostředkováno přímo přes Váš mobilní telefon.

  Poznámka : Aplikace slouží POUZE pro zákazníky společnosti Eurosat CS (produkt SYSDO). Nejste doposud našimi zákazníky? Vyzkoušejte si zdarma naši demoverzi a kontaktujte nás na webových stránkách www.sysdo.cz.