FREE DOWNLOAD

การคูณและการหารFree

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Application จริงใจกับแสนดี ตอนการคูณและการหาร

  ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่ง และเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้ เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียน เพื่อนเล่นของทุกคนนะ

  คำอธิบาย Application
  สื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร เหมาะสำหรับเด็ก ป. 2

  ข้อมูลบทเรียน
  สาระที่ 1จำนวนและการดำเนินการ
  มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา
  ตัวชี้วัด ป. 2/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

  Feature
  - มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
  - เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์ และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย
  - เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  - เรียนรู้วิธีการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก
  - เรียนรู้วิธีการหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก
  - ฝึกฝนการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักและการหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลักผ่านแบบฝึกทักษะและเกม
  - มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆ ทบทวนความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม
  - มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง
  - ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ