FREE DOWNLOAD

ArtsApp bioCEED

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  ArtsApp er en interaktiv identifikasjonsnøkkel som har som mål å gjøre det enklere å identifisere arter. Artsidentifisering ved hjelp av tradisjonelle nøkler kan være en tidkrevende og noen ganger frustrerende oppgave. Vi ønsker at ArtsApp skal være et hjelpemiddel som kan gjøre identifisering av arter til en enklere og mer interaktiv oppgave. ArtsApp skiller seg fra tradisjonelle nøkler ved at den ikke er en dikotom nøkkel, men lar deg hele tiden velge de kjennetegn du ønsker å svare på, samtidig som den gir deg viktig informasjon om artens spesielle kjennetegn Nøklene i denne appen er laget for å gjøre artsidentifiseringen enklere. For å være sikker på at du har kommet fram til rett art, anbefaler vi at man alltid konsulterer tradisjonell litteratur.

  Funksjoner:
  - Identifisere arter ved hjelp av nøkler
  - Se utbredelsesmodell for arter (kun iNorge)
  - Se hvor mange observasjoner det er lokalt av arter (kun i Norge)
  - Lagre observasjoner av arter for seinere bruk