FREE DOWNLOAD

Ambulans Västernorrland

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Ambulans Västernorrland är en app med information om riktlinjer inom ambulanssjukvården i Region Västernorrland.

  Appen innehåller bland annat:
  - Utfärdade behandlingsriktlinjer, med beskrivning av symtom, föreslagen bedömning, övervakning och åtgärd.
  - Preparathandbok avseende de preparat som finns angivna i behandlingsriktlinjerna.

  Behandlingsriktlinjerna baseras på de nationella riktlinjer som tas fram av Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård (FLISA).