FREE DOWNLOAD

Welsh for Adults

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Everything you need to know about learning Welsh in Cardiff and the Vale of Glamorgan.
  App contents: A short taster course in learning Welsh; Welsh for the family vocabulary, game and information; Welsh in the workplace vocabulary, game and information; Information on local Welsh courses; Informal learning activity calendar; Place name translations.

  Popeth yr hoffech chi wybod am wella eich Cymraeg yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.
  Cynnwys yr ap: Cwrs blasu byr; Geirfa, gêm a gwybodaeth Cymraeg i’r Teulu; Geirfa, gêm a gwybodaeth Cymraeg yn y Gweithle; Gwybodaeth am gyrsiau Cymraeg lleol; Calendr dysgu anffurfiol; Cyfieithiadau enwau llefydd.