FREE DOWNLOAD

VNPT BHXH

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Phục vụ đối tượng khách hàng kê khai
  - Đăng nhập
  - Xem thông tin hồ sơ đơn vị của mình
  - Xem kết quả thông báo đóng C12
  - Kiểm tra lịch sử giao dịch theo thời gian
  - Đổi mật khẩu giao dịch
  Phục vụ đối tượng sử dụng QLDV
  - Đăng nhập
  - Tra cứu thông tin khách hàng trong địa bàn quản lý
  - Thống kê sản lượng thuê bao theo địa bàn
  - Truy vấn tình trạng hồ sơ điện tử của đơn vị
  - Truy vấn tình trạng đăng ký giao dịch điện tử của đơn vị