FREE DOWNLOAD

THEBOY

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  THEBOY là tổ chức dựa vào cộng đồng thành lập vào tháng 10/2010. Được nhận gói tài trợ nhỏ trung tâm Life tháng 3 năm 2012.
  Các hoạt động chính:
  -  Cung cấp các dich vụ dự phòng và chăm sóc liên tục phòng chống HIV/AIDS.
  -  Tổ chức truyền thông nhằm giảm kỳ thị phân biệt đối xử.
  -  Vận hành câu lạc bộ thiết kế và tin học ứng dụng nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng.
  -  Thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông quảng cáo để tạo thêm thu nhập cho nhóm và thành viên tham gia.
  -  Tái chế đồ cũ thành những vật hữu ích.

  Các dự án tham gia:
  - Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS: can thiệp dự phòng & các vật phẩm y tế.
  - Dự án Kết nối Cộng đồng Phòng chống HIV phía nam – CLINK: can thiệp theo chuỗi từ dự phòng đến chăm sóc.
        - Dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường - Healthy Market : Xét nghiệm HIV tại cộng đồng.