FREE DOWNLOAD

Học Làm Giàu

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Giới thiệu công ty: Hãy mô tả giới thiệu công ty của anh/chị ở đây. Ví dụ:
  Đây này là nơi để trao đổi, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về hai lĩnh vực chính: Marketing và Kinh Doanh cùng những lĩnh vực liên quan khác với mục tiêu giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong việc phát triển bản thân và hoạt động kinh doanh hiệu quả, bền vững.
  4S là tiêu chí hoạt động của chúng tôi: Search – Seen – Save – Share. Hãy bắt đầu với việc Tìm kiếm (Search) những thông tin bạn quan tâm, Xem qua (Seen) để thu thập những kiến thức, kinh nghiệm cho bạn, Lưu trữ (Save) những thông tin hữu ích này để có thể xem lại khi cần thiết và sau đó Chia sẻ (Share) đến những người mà bạn nghĩ rằng có cùng mối quan tâm với bạn.