FREE DOWNLOAD

Sherlog Trace

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Sherlog Trace Mobile je aplikace pro Váš telefon umožňující prohlížet a spravovat informace o vozidlech Vaší firmy. Jedná se o doplňkovou aplikaci k plně hostované službě Sherlog Trace.  Aplikace je rozdělena do čtyř modulů:
   
  - Domů - Tento modul slouží pro zobrazení základních informacích vozidla. Můžete zde zarovnat tachometr, stav nádrže či aktivovat Alert Zamčení vozidla
  - Mapa - V tomto modulu si můžeme nechat zobrazit pozici nebo trasu jednoho či více vozidel
  - Trasy - V tomto modulu vidíte výpis tras daného vozidla realizovaných za posledních 30 dní. Pokud nějakou trasu vyberete, zobrazí se její detaily. Trasu lze také editovat, zobrazit na mapě a zobrazit k ní grafy rychlosti, výškový profil, stavu nádrže a otáčky.
  - Výdaje - Tento modul slouží jako seznam výdajů za pohonné hmoty a další náklady u jednotlivých vozidel s možností jejich vytváření

  -------------------------------------------

  Sherlog Trace Mobile is a mobile application that enables seeing and editing your company’s fleet. It’s a complimentary application to a full hosted service of Sherlog Trace. The application consists of four modules:
   
  -Home – This module will give you basic information about vehicles. Here you can level the tachometer and a state of fuel tank off or activate Locking Vehicle Alert
  -Map – This module shows you the position or track of one or more vehicles
  -Tracks – This modules gives you list of tracks of a selected vehicle of the last 30 days. You can see the details when selecting the track. You can also edit the track or see it on a map and show charts of speed, height profile, fuel usage and engine speed.
  -Expenses – This module lists the expenses of fuel and other costs of single vehicles with a possibility creating them