FREE DOWNLOAD

Conversations in Daily Life 2

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  App สำหรับฟังเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา พร้อมคำแปลภาษาไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูนความรู้"

  เป็นผลงานต่อเนื่องจากชุดที่ 1 ซึ่งมีกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี ในชุดนี้ได้จัดทำเนื้อหาบทสนทนาใหม่ๆ และไม่ซ้ำกับชุดแรก โดยเน้นเนื้อหาที่เหมาะกับยุคสมัยสังคมในปัจจุบัน สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน

  เนื้อหาภายในหนังสือ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูนความรู้"
  ===========================================
  ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษอย่างครบครัน พร้อมกับเพลิดเพลินในรูปแบบการ์ตูนความรู้ ภาพการ์ตูนสดใสสีสันสวยงามชวนติดตามยิ่งขึ้น 4 สีทั้งเล่ม

  Conversation
  บทสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนจบ และไม่ซ้ำกับชุดแรก

  Grammar
  อธิบายโครงสร้างประโยค เพื่อให้ผู้เรียน ใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

  Vocabulary
  รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในบทนั้นๆ

  Expressions
  เพิ่มเติมด้วยประโยคตัวอย่างอีกมากมาย ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

  Interesting Tips
  เกร็ดความรู้ ข้อสังเกตประเภทของประโยคซึ่งผู้เรียนจะได้เข้าใจถึงบริบทการใช้อย่างชัดเจน และสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.misbook.com/
  ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ App ได้ที่ http://www.misbook.com/app